Analiza przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa świętokrzyskiego

2 sierpnia 2019

Rozpoczęliśmy prace nad analizą przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa kulturowego na obszarze województwa świętokrzyskiego. Głównym celem analiz jest ocena modelu funkcjonowania instytucji kultury oraz wskazanie tych przedsięwzięć, które poprzez uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej podwyższyły standard swoich usług, stały się bardziej samowystarczalne i mają realny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu świętokrzyskiego.

Produktem finalnym analizy będzie Przewodnik Dobrych Praktyk, który zostanie rozpowszechniony na poziomie krajowym i międzynarodowym.