Artykuł w najnowszych „Wiadomościach Konserwatorskich”

4 października 2019

W najnowszym numerze kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie” (Numer 59/2019) ukazał się artykuł pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rewitalizację obiektów zabytkowych Europy Środkowej”.

Tekst nawiązuje do działań projektu RESTAURA, przedstawiając możliwości wykorzystania mechanizmów modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w ratowaniu zagrożonego zniszczeniem dziedzictwa kulturowego.

Zapraszamy do lektury!