Badania archeologiczne na terenie województw: dolnośląskiego i mazowieckiego

25 czerwca 2020

Eksperci z Fundacji Ochrony Krajobrazu są w trakcie realizacji badań archeologicznych na kilku niezwykle interesujących stanowiskach zarówno o charakterze osadniczym, jak i sepulkralnym z terenu województw: dolnośląskiego i mazowieckiego. Prowadzone prace badawcze owocują bogatymi odkryciami, które niewątpliwie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju osadnictwa ludzkiego na omawianym obszarze w okresie od późnej epoki kamienia – neolitu, aż po okres średniowiecza.