INACO

INACO

Projekt INACO ma na celu wsparcie obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego znajdujących się na obszarach dorzeczy w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Zmiany klimatyczne, zwłaszcza ekstremalne zjawiska pogodowe, stanowią coraz większe zagrożenie dla...
SDGCultheritage

SDGCultheritage

Projekt jest wynikiem współpracy między pięcioma europejskimi organizacjami kulturalnymi w celu wsparcia sektora kreatywnego w dostosowaniu strategii i działań do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Kolejnym celem...
InterRevita

InterRevita

Głównym celem projektu „InterRevita” jest poprawa instrumentów polityki w zakresie zintegrowanego rozwoju terytorialnego małych i średnich miast. Działania prowadzone w ramach projektu skupiają się na wprowadzeniu zmian do instrumentów polityki w...
Restaura

Restaura

Projekt „RESTAURA” miał na celu identyfikację, przetestowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przedsięwzięciach dotyczących rewitalizacji obiektów o wartości historycznej. W projekcie bierze udział 10...
Polsko-Niemiecki Szlak Piwny

Polsko-Niemiecki Szlak Piwny

“Polsko-Niemiecki Szlak Piwny” to projekt turystyczny budujący na wspólnych, sięgających XIII wieku tradycjach piwowarskich pogranicza polsko-saksońskiego. Adresatami szlaku są turyści, a jego utworzenie przyczyni się m. in. do powstania nowych miejsc pracy w...
InterRevita

ForHeritage

Projekt ForHeritage stawia sobie za cel zebranie i przeanalizowanie rezultatów wcześniejszych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i – na ich podstawie – opracowanie, weryfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania obiektami...