ForHeritage

Let’s create an SDGs heritage

O projekcie

Projekt ForHeritage stawia sobie za cel zebranie i przeanalizowanie rezultatów wcześniejszych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i – na ich podstawie – opracowanie, weryfikacja i upowszechnienie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego.

Wcześniejsze projekty realizowane ze środków UE, których rezultaty będą stanowić punkt odniesienia dla projektu ForHeritage, to:

  • Projekt RESTAURA (INTERREG Europa Środkowa): zintegrowane plany rewitalizacji obiektów zabytkowych
  • Projekt FORGET HERITAGE (INTERREG Europa Środkowa): readaptacja i waloryzacja obiektów o wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego;
  • Projekt IFISE (fi-compass): innowacyjne narzędzia finansowe wspierające ekonomię społeczną; Projekt CLIC (H2020): wykorzystanie modeli gospodarki obiegu zamkniętego w inwestycjach w readaptację obiektów o wartości historycznej.

Partnerzy

Województwo zachodniopomorskie
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Lublańskia Agencja Rozwoju Regionalnego
Instytut Badań Ekonomicznych
Miasto Rijeka
Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych
Miasto Cuneo
Finpiemonte

Okres realizacji

Marzec 2020 - luty 2022

Budżet projektu

867 925,00 EUR

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.