Fundacja Ochrony Krajobrazu została wybrana partnerem inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus

9 maja 2022

Fundacja Ochrony Krajobrazu została wybrana partnerem inicjatywy Nowy Europejski Bauhaus, której celem jest włączenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w codzienne życie i przestrzeń życiową mieszkańców Europy.

Nowy Europejski Bauhaus to twórcza i transdyscyplinarna inicjatywa, która wspiera:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki i technologii, sztuki i kultury;
  • przeciwdziałanie ekologicznym i cyfrowym wyzwaniom w celu zmiany naszego życia na lepsze;
  • współdziałanie w celu wspólnego rozwiązywania złożonych problemów społecznych.

Inicjatywa powstała w oparciu o wartości tj.: zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i bioróżnorodności, estetyka i funkcjonalność, a także integracja społeczna i dostępność.