I spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED

26 października 2022

W dniu 26 października 2022 r. odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED „Tu Umiejscowieni” zorganizowane w ramach projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości kulturowych regionów Unii Europejskiej”.

W wydarzeniu wzięły udział ważne i aktywne instytucje z Dolnego Śląska, a także młodzi artyści. Podczas spotkania zostały przedstawione założenia konkursu dla młodych twórców na pamiątkę artystyczną dla Dolnego Śląska. Dodatkowo zaprezentowano również wiele istotnych i charakterystycznych dla Dolnego Śląska elementów dziedzictwa kulturowego, które mogą stać się inspiracją dla stworzenia pracy konkursowej.

Prezentacje ze spotkania dostępne są tutaj.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz owocną dyskusję!