INACO

Innowacyjne strategie na rzecz przyjęcia planów zarządzania ryzykiem w celu zwiększenia odporności wrażliwych obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego na zagrożenia klimatyczne na obszarach dorzeczy

O projekcie

Projekt INACO ma na celu wsparcie obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego znajdujących się na obszarach dorzeczy w obliczu wyzwań związanych ze zmianą klimatu. Zmiany klimatyczne, zwłaszcza ekstremalne zjawiska pogodowe, stanowią coraz większe zagrożenie dla dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a także bezpieczeństwa ich użytkowników. Brak odpowiednich działań, niewłaściwie przeprowadzona odbudowa oraz brak planów zarządzania zwiększają podatność tych obszarów na zagrożenia.

W ramach projektu zostaną opracowane narzędzia zarządzania ryzykiem, które następnie będą testowane w ośmiu lokalizacjach pilotażowych na terenie Europie Środkowej, w tym w Chorwacji, Włoszech, Austrii, Węgrzech, Niemczech, Słowenii, Czechach i Słowacji.

Projekt obejmuje trzy różne działania pilotażowe, które dotyczą:

  • Rezerwatów przyrody, zabytkowych wiosek i ogrodów znajdujących się w dolnym biegu rzek oraz wybrzeżu (w tym Delta Padu – Włochy, Rzeka Dubrownik – Chorwacja).
  • Rezerwatów przyrody, zabytkowych budynków i stanowisk archeologicznych położonych w pobliżu jezior (Jezioro Nezyderskie – Austria, Miasto Fonyód – Węgry).
  • Zabytkowych kompleksów, parków i ogrodów w górnym biegu rzek (Dolina Wiesent i Rednitz – Niemcy, Dolina Jeleniej Góry – Polska, Region Koszyce – Słowacja, Dolina Rzeki Wełtawy – Czechy).

Partnerzy

Instytut Nauk Atmosferycznych i Klimatu – Krajowa Rada ds. Badań Naukowych
SISTEMA
Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej CAS
Uniwersytet w Krems
Agencja Koordynacji Rozwoju Jeziora Balaton
Okręg Forchheim
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Uniwersytet Techniczny w Koszycach
Instytut Odnowy Dubrownika
Federalna Agencja Gospodarki Wodnej
Park Delty Padu – Emilia Romagna

Okres realizacji

czerwiec 2024 - listopad 2026

Budżet projektu

1.992.910,00

Projekt „Innowacyjne strategie na rzecz przyjęcia planów zarządzania ryzykiem w celu zwiększenia odporności wrażliwych obiektów dziedzictwa kulturowego i naturalnego na zagrożenia klimatyczne na obszarach dorzeczy” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.