Konferencja podsumowująca projekt ForHeritage

13 maja 2022

W dniu 12 maja 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt ForHeritage, którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu. Celem wydarzenia było przedstawienie głównych wyzwań i możliwych rozwiązań w zakresie zrównoważonego zarządzania dziedzictwem kulturowym.

W konferencji udział wzięli reprezentanci 7 różnych projektów UE oraz instytucji unijnych w tym przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, Europejskiego Instytutu Banku Inwestycyjnego, a także programu Interreg Europa Środkowa. W wydarzeniu uczestniczyło również około 80 uczestników, przedstawicieli władz i instytucji lokalnych, regionalnych i krajowych, organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym oraz osób prywatnych.

Prezentacje ze spotkania są dostępne tutaj.

Fundacja Ochrony Krajobrazu pełniła rolę wspierającą w organizacji całego wydarzenia od strony komunikacyjnej.