O nas

Czym się zajmujemy?

U

Badania

Prowadzimy badania w sektorze kultury i turystyki

Szkolenia

Organizujemy warsztaty i szkolenia

Projekty EU

Wspieramy sektor publiczny w realizacji projektów unijnych

Publikacje

Opracowujemy raporty i podręczniki

Konferencje

Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach

Dobry praktyki

Wspieramy wdrażanie dobrych praktyk w sektorze publicznym

Obszary działań Fundacji

Usługi dla sektora kultury i branży kreatywnej

Razem z naszymi europejskimi partnerami wypracowujemy pomysły projektowe oraz współpracujemy z instytucjami kultury aby działać na rzecz dziedzictwa Dolnego Śląska i całej Unii Europejskiej.

Zrównoważony rozwój i ochrona krajobrazu

We wszystkich naszych projektach działamy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowujemy i wdrażamy najlepsze praktyki w zakresie zintegrowanego zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Badania archeologiczne

Realizujemy projekty badawcze z zakresu archeologii na terenie całej Polski oraz Ameryki Południowej. Prowadzone projekty zwiększają świadomość znaczenia dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Realizacja projektów w ramach programów Unii Europejskiej

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem angażując się również w projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej. Współpracujemy z międzynarodowymi partnerami w programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa, Interreg Region Morza Bałtyckiego oraz Kreatywna Europa.