Pierwsze spotkanie w ramach projektu BALTIC MAKERS w Warszawie

20 września 2017

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „BALTIC MAKERS” za nami. Partnerzy z Litwy, Polski, Łotwy i Finlandii przedstawili na nim zarys planowanych działań i przedyskutowali metodologię ich realizacji. Została też podpisana umowa partnerska.

Pierwszym zadaniem partnerów jest opracowanie analizy dotyczącej rękodzieła, jego twórców i odbiorców w krajach nadbałtyckich, w których działają instytucje partnerskie uczestniczące w projekcie. Fundacja Ochrony Krajobrazu przygotowuje część poświęconą sytuacji rzemiosła w Europie i regionie Morza Bałtyckiego w XXI w.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.