II spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED

II spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED

W dniu 10 marca odbyło się II spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED ”Tu Umiejscowieni” zorganizowane w ramach projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości kulturowych regionów Unii Europejskiej”. Podczas spotkania mieliśmy okazję...