Projekt ForHeritage zatwierdzony!

14 grudnia 2019

W dniu 4 grudnia 2019 r. Komitet Monitorujący Programu Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa zatwierdził 9 projektów, które mają na celu wykorzystanie w praktyce rozwiązań wypracowanych na poziomie międzynarodowym mających największy potencjał w zakresie rozwiązywania problemów na obszarze Europy Środkowej. Wśród nich znajduje się projekt ForHeritage (poprzednio E4H), którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu. Projekt ma na celu upowszechnienie najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym.