SDGCultheritage

Let’s create an SDGs heritage

O projekcie

Projekt jest wynikiem współpracy między pięcioma europejskimi organizacjami kulturalnymi w celu wsparcia sektora kreatywnego w dostosowaniu strategii i działań do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Kolejnym celem projektu jest podnoszenie świadomości wśród organizacji partnerskich, pracowników, odbiorców działań, interesariuszy, szerszej opinii publicznej oraz popularyzowanie wiedzy na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerzy

Stowarzyszenie Antroposervice
Instytut Filozofii Greckiej
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Cypryjskie Stowarzyszenie na rzecz
Zrównoważonej Turystyki
Espacio Tormaleo

Okres realizacji

Kwiecień 2023 - marzec 2025

Budżet projektu

200.000,00 EUR

Projekt pn. „SDGCultheritage. Let’s create an SDGs heritage” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027.