Spotkania projektu Central Mountains w Mallnitz w Austrii

21 czerwca 2024

W dniach 5-6 czerwca Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim zorganizowanym w ramach projektu Central Mountains w Mallnitz w Austrii.

Podczas pierwszego dnia Sekretariat Programu Interreg Europa Środkowa przeprowadził przegląd śródokresowy projektu, który objął kwestie dotyczące m.in. zarządzania oraz komunikacji. Nie zabrakło również czasu na szczegółowe omówienie realizowanych działań. Fundacja przedstawiła plany na najbliższe miesiące dotyczące działania pilotażowego, którego celem jest wsparcie produktów regionalnych i usług turystycznych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Ponadto analizowaliśmy metodologię i podejście do realizacji drugiego pakietu działań, którego wdrożenie zaplanowane jest na najbliższy rok. Spotkanie było również okazją do wymiany opinii i sugestii  związanych z pierwszym rokiem realizacji projektu.

Po spotkaniu mieliśmy okazję odwiedzić Park Narodowy Hohe Tauern – największy obszar chroniony w Europie Środkowej, aby zebrać informacje o tym jak zrównoważony rozwój, turystyka i ochrona środowiska mogą współistnieć i ze sobą współpracować.