Spotkanie inaugurujące projekt SDGCultheritage w Ascoli we Włoszech

10 lipca 2023

W dniach 8-9 lipca Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym projekt SDGCultheritage realizowany w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027. Spotkanie odbyło się we włoskim mieście Ascoli Piceno.

Podczas 2-dniowego pobytu wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym wpływu instytucji kultury na zrównoważony rozwój środowiska. Dyskutowaliśmy również na temat aktualnego stanu realizacji projektu i działaniach, które czekają nas w najbliższej przyszłości.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy Włoch, Grecji, Hiszpanii, Cypru oraz Polski.