Spotkanie otwierające projekt ForHeritage

30 marca 2020

W dniach 25-26 marca 2020 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu otwierającym projekt ForHeritage dotyczącym wykorzystania rezultatów projektowych związanych z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.  W spotkaniu, które z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne odbyło się online, uczestniczyło 8 instytucji z 4 krajów (Polska, Włochy, Słowenia oraz Chorwacja). Partnerem wiodącym projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj.

Strona internetowa: https://www.interreg-central.eu/forheritage

Facebook: www.facebook.com/forheritagecentraleurope

Projekt „ForHeritage. Doskonałość w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020.