Spotkanie partnerów projektu BALTIC MAKERS w Anykščiai na Litwie

15 maja 2018

W ramach drugiego spotkania partnerów projektu „BALTIC MAKERS” jego uczestnicy odwiedzili siedzibę partnera wiodącego projektu (AMI) w miejscowości Anykščiai na Litwie. AMI to inkubator sztuki, który przyjmuje rezydentów-twórców rękodzieła z takich dziedzin jak tkactwo, ceramika, stolarstwo artystyczne czy projektowanie przedmiotów użytkowych.

Jednym z punktów spotkania była dyskusja z zaproszonymi przez AMI rzemieślnikami i lokalnymi twórcami z Litwy i Łotwy, którzy podzielili się cennymi spostrzeżeniami co do sytuacji i potrzeb rynku rękodzieła w XXI wieku.

Projekt pn. „BALTIC MAKERS. Rzemieślnicy i lokalni twórcy z regionu Morza Bałtyckiego w obliczu komercjalizacji rękodzieła” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4.1 programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.