Spotkanie partnerów projektu Restaura w Bratysławie

5 czerwca 2018

Szóste spotkanie partnerów projektu „RESTAURA” odbyło się w Bratysławie w dn. 5-6.06.2018.

Oprócz wizyty studyjnej w willi Konventna, gdzie będzie realizowane działanie pilotażowe w ramach projektu, partnerzy odwiedzili zamek Devin, narodowy zabytek kultury Słowacji.

Więcej informacji

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.