Spotkanie partnerów projektu Restaura w Nova Gorica na Słowenii

25 października 2017

Podczas czwartego spotkania partnerów projektu „RESTAURA” Fundacja Ochrony Krajobrazu odwiedziła miasto Nova Gorica w Słowenii, które będzie realizować jedną z pilotażowych akcji rewitalizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jest nią objęty XIII-wieczny zamek Rihemberk.

Wiosną br. część zamku została wysprzątana i zabezpieczona, a następnie otwarta dla mieszkańców i zwiedzających. Po renowacji wieży zamkowej planowane jest otwarcie infoteki „Natura 2000” i zaplecza turystycznego, a także udostępnienie części zamku inwestorom prywatnym.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.