Spotkanie partnerskie projektu Restaura w Zagrzebiu

20 lutego 2018

W dn. 15-16 lutego 2018 Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim w Zagrzebiu w ramach projektu RESTAURA. Spotkanie organizował chorwacki Instytut ds. Rozwoju i Relacji Międzynarodowych (IRMO). W spotkaniu wzięła też udział przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu programu Interreg Europa Środkowa z Wiednia.

Pierwszy dzień spotkania upłynął na omawianiu postępów projektu i dalszych działań. Drugiego dnia po przedpołudniowym szkoleniu dotyczącym realizacji projektów w formule PPP partnerzy wzięli udział w wizycie studyjnej. Odwiedzili m. in. nowoczesne muzeum utworzone w trybie PPP, a prezentujące ciekawą interpretację dziedzictwa osobistego z całego świata.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.