Spotkanie w ramach projektu InterRevita w Roeselare w Belgii

20 kwietnia 2024

W dniach 17-18 kwietnia Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu InterRevita. Gospodarzem wydarzenia było miasto Roeselare, które jest partnerem w projekcie.

Podczas pierwszej części spotkania Fundacja omówiła dotychczasowe wyniki projektu, a także zaprezentowała plan działania na kolejny semestr. Szczegółowo przedyskutowane zostały działania dotyczące wzajemnej oceny instrumentów polityki oraz wyboru dobrych praktyk.

Podczas drugiej części spotkania zaprezentowane zostały dobre praktyki zidentyfikowane przez miasto Roeselare w tym m.in.:

  • Dachy retencyjne
  • Park biznesowy Krommebeek
  • Projekt ograniczenia betonowej nawierzchni w dzielnicy Sint-Jozefs
  • Projekt rewitalizacji parkingu miejskiego

Dodatkowo przedstawiony został proces angażowania interesariuszy podczas przygotowywania oraz wdrażania projektów rewitalizacyjnych.