Spotkanie w ramach projektu ThisPLACED

1 lutego 2023

W dniu 1 lutego 2023 r. miało miejsce spotkanie w ramach projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości kulturowych regionów Unii Europejskiej”.

Podczas spotkania partnerzy przedstawili postępy w pracy i dotychczasowe osiągnięcia, a także omówili napotkane wyzwania oraz sposoby jak je przezwyciężyć. Ponadto uczestnicy wyznaczyli harmonogram działań na najbliższe miesiące. Ustalono również datę kolejnego spotkania partnerskiego, które odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. w Warszawie.