Spotkanie Zespołu Tematycznego ARCHEOLOGIA w ramach euroregionalnej grupy roboczej ZABYTKI-PAMÁTKY-DENKMALE

11 lutego 2019

W dniu 31.01.2019 r. w Jeleniej Górze w siedzibie Euroregionu Nysa odbyło się spotkanie Zespołu Tematycznego ARCHEOLOGIA w ramach euroregionalnej grupy roboczej ZABYTKI-PAMÁTKY-DENKMALE.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji samorządowych, naukowych oraz organizacji pozarządowych z Czech, Niemiec i Polski. Omówiono sposoby popularyzacji i promocji regionu pod kątem jego wyjątkowego bogactwa kulturowego, krajobrazowego i historycznego.

Fundacja Ochrony Krajobrazu przedstawiła pomysły współpracy w ramach programów INTERREG, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

Spotkanie było relacjonowane w lokalnych mediach.