Udział w szkoleniach zorganizowanych przez Partnerstwo Izerskie

12 września 2020

Członkowie Fundacji Ochrony Krajobrazu wzięli udział w cyklu kursów szkoleniowych zorganizowanych przez Partnerstwo Izerskie – Stowarzyszenie LGD z Gryfowa Śląskiego w ramach projektu ,,Edukacja w celu zachowania starych saksońskich i polskich odmian owoców w regionie przygranicznym” realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG  Polska – Saksonia 2014-2020 wraz ze Stowarzyszeniem Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt z Drezna. Celem projektu jest inwentaryzacja i identyfikacja starych saksońskich i polskich odmian owoców, powstanie sadów modelowych, zachowanie starych odmian na obszarze realizacji projektu oraz kształcenie i szkolenie mieszkańców w celu pokazanie wartości sadów jako elementu otwartego krajobrazu kulturowego, istotnego dla turystycznego i ekonomicznego rozwoju pogranicza.