Warsztat szkoleniowy projektu ThisPLACED

29 lutego 2024

28 lutego Fundacja zorganizowała pierwszy z dwóch warsztatów szkoleniowych dotyczący promocji i wzrostu potencjału peryferyjnych regionów w Europie. Szkolenie odbyło się w ramach projektu ThisPLACED realizowanego przez Fundację przy wsparciu programu Kreatywna Europa.

Celem warsztatów było zidentyfikowanie odpowiednich strategii i narzędzi marketingowych, storytellingowych i brandingowych do promowania peryferyjnych regionów. Wraz z przedstawicielami muzeów, instytucji kultury, agencji rozwoju regionalnego oraz organizacjami pozarządowymi przeprowadziliśmy dyskusję na temat ich dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz promocji mało znanych obszarów w Europie. Wspólnie omówiliśmy również sposoby wykorzystania dziedzictwa kulturowego, w tym zapomnianych i współcześnie niekultywowanych tradycji, w celu wzmocnienia potencjału turystycznego.

Podczas szkolenia zaprezentowany został również kurs szkoleniowy stworzony w ramach projektu ThisPLACED, który jest dostępny na platformie Google Classroom.