Central Mountains

Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej

O projekcie

Projekt „Central Mountains” odpowiada na wyzwanie jakim jest zbudowanie długotrwałej oraz stabilnej współpracy ponad granicami na obszarach górskich. Wiele z tych terenów boryka się bowiem z niskim poziomem spójności terytorialnej, brakiem wspólnej wizji i efektywnej współpracy, brakiem finansowania a także niewystarczającym zaangażowaniem obywateli. Z tych względów celem projektu jest poprawa struktur i procesów zarządzania, które są kluczowe dla wzmocnienia rozwoju regionalnego i osiągnięcia spójności ponad granicami.

Partnerzy

Powiat Rzeszowski
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Stowarzyszenie Miast i Gmin Słowacji
Fundacja Karpacka
Stowarzyszenie Marek Regionalnych ARZ
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Ośrodek badawczy Eurac
Instytut Socjologii Międzynarodowej w Gorycji
Stowarzyszenie Alpine Pearls
CIPRA
Powiat Brasov

Okres realizacji

Kwiecień 2023 - luty 2027

Budżet projektu

2.334.902,00 EUR

Projekt „Central Mountains: Od Alp po Karpaty – wzmocnienie modeli zarządzania dla zrównoważonego rozwoju obszarów górskich w Europie Środkowej” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.