InterRevita

Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji

O projekcie

Głównym celem projektu „InterRevita” jest poprawa instrumentów polityki w zakresie zintegrowanego rozwoju terytorialnego małych i średnich miast. Działania prowadzone w ramach projektu skupiają się na wprowadzeniu zmian do instrumentów polityki w następujących obszarach tematycznych:

  • Rewitalizacja,
  • Wsparcie rozwoju lokalnego/regionalnego,
  • Adaptacja do zmian klimatycznych,
  • Wsparcie biznesu i rozwoju nowych przedsiębiorstw.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia w małych i średnich miastach w oparciu o trzy filary: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Partnerzy

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Region Lazio
NASUVINSA
Miasto Roeselare
Gmina Silute
Gmina Jelgav

Okres realizacji

Marzec 2023 - luty 2026

Budżet projektu

1.417.930,00 EUR

Projekt „InterRevita: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa 2021-2027.