Konferencja w ramach projektu SDGCultheritage w Lefkarze na Cyprze

9 kwietnia 2024

W dniach 4-5 kwietnia Fundacja Ochrony Krajobrazu była uczestnikiem konferencji dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju zorganizowanej w ramach projektu SDGCultheritage – Let’s create an SDGs heritage. Wydarzenie zostało zorganizowane przez jednego z partnerów projektu Cypryjską Inicjatywę na rzecz Zrównoważonej Turystyki (CSTI) w Lefkarze.

Konferencja miała na celu przedstawienie w jaki sposób sektor turystyczny może przyczynić się do osiągnięcia wszystkich 17 celów zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniu partnerów, podczas którego omówiliśmy działania zaplanowane na najbliższe miesiące w tym publikację podręcznika dotyczącego dostosowania strategii i działań instytucji kultury i turystyki do celów zrównoważonego rozwoju.

Notatka prasowa ze spotkania