Konferencja zamykająca projekt Restaura w Ljubljanie

5 kwietnia 2019

Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w XXI wieku i przyszłość modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie rewitalizacji – wokół tych zagadnień toczyła się dyskusja w międzynarodowym gronie panelistów i uczestników konferencji zamykającej projekt „Restaura”, zorganizowanej przez słoweński Wydział Studiów Biznesowych Instytutu Katolickiego.

Dyskusję wzbogaciło omówienie rezultatów 4 działań pilotażowych i publikacji naukowych zrealizowanych w ramach projektu „Restaura”.

Konferencja, w której uczestniczyła Fundacja Ochrony Krajobrazu, odbyła się w Lublanie (Słowenia) w dniu 3 kwietnia 2019.