Restaura

Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego

O projekcie

Projekt „RESTAURA” miał na celu identyfikację, przetestowanie, ocenę oraz promocję dobrych praktyk w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w przedsięwzięciach dotyczących rewitalizacji obiektów o wartości historycznej.

W projekcie bierze udział 10 instytucji partnerskich z 4 krajów: Polski, Słowacji, Słowenii oraz Chorwacji. Fundacja Ochrony Krajobrazu jest odpowiedzialna za koordynację jednego z pakietów merytorycznych projektu

Partnerzy

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych
Agencja Rozwoju Regionu Gemer
Gmina Nova Gorica
Wydział Studiów nad Biznesem
Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki
Miasto Buzet
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie

Okres realizacji

Czerwiec 2016 - maj 2019

Budżet projektu

2.086.281,50 EUR

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.