Spotkanie inauguracyjne projektu Central Mountains w polskich Bieszczadach

24 maja 2023

W dniach 23-24 maja 2023 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu Central Mountains realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027.

W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Polski, Słowacji, Węgier, Czech, Włoch, Austrii oraz Rumunii.

Podczas 2-dniowego wydarzenia mieliśmy okazję omówić pierwsze działania, które będą realizowane w ramach projektu, a także zobaczyć jak dzięki międzynarodowej współpracy zmienia się oblicze Bieszczad.