Spotkanie otwierające działanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED

10 października 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu otwierającym działanie Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED „Tu Umiejscowieni”.

Fundacja Ochrony Krajobrazu, jako partner projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości kulturowych regionów Unii Europejskiej” realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027 zachęca do uczestnictwa w spotkaniu online dotyczącym rozpoczęcia projektu ThisPLACED.

Spotkanie odbędzie się 26 października (środa) 2022r. w godz. 11:00-12:30 na platformie Zoom.

Podczas spotkania ogłoszone zostaną założenia konkursu na artystyczną pamiątkę nawiązującą do wielokulturowości Dolnego Śląska, a także proponowane elementy dziedzictwa kulturowego, do którego nawiązywać powinny prace konkursowe.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny tutaj

Celem spotkania jest również określenie unikalnych i ważnych dla regionu Dolnego Śląska elementów dziedzictwa kulturowego. Wśród takich elementów należy wymienić:

  • materialne elementy dziedzictwa;
  • niematerialne elementy dziedzictwa;
  • elementy krajobrazu przyrodniczego.

Agenda spotkania jest dostępna tutaj

Angażując się w działania Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED „Tu Umiejscowieni” masz szansę:

  • Wziąć czynny udział w rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska;
  • Nawiązać nowe kontakty i współpracę w ramach dolnośląskich oraz międzynarodowych środowisk  z zakresu kultury;
  • Wymienić zebrane doświadczenia, informacje i dobre praktyki w sektorze kultury.

Link do rejestracji

Zaproszenie skierowane jest zarówno do instytucji działających w sektorze kultury (w tym m.in. domów i ośrodków kultury, stowarzyszeń artystycznych, szkół plastycznych, fotograficznych oraz filmowych) jak i samych artystów i artystek (w tym m.in. uczniów i uczennic szkół plastycznych, techników oraz studentów i studentek kierunków artystycznych).

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania udziału w konkursie!