Spotkanie partnerów projektu ThisPLACED w Ankonie

17 listopada 2022

W dniu 15 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu ThisPLACED „Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości kulturowych regionów Unii Europejskiej”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez lidera projektu – Fondazione Marche Cultura i miało miejsce w Ankonie. Celem spotkania było omówienie rezultatów pierwszych działań podjętych w ramach projektu, a także ustalenie harmonogramu kolejnych zadań.

Podczas spotkania mieliśmy również okazję zaprezentować wnioski po I spotkaniu Regionalnej Grupy Roboczej ThisPLACED „Tu Umiejscowieni” oraz przedstawić zidentyfikowane wówczas elementy dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska.