Spotkanie partnerskie w ramach projektu RESTAURA w Hnúšťa

22 maja 2017

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w spotkaniu partnerskim zorganizowanym w mieście Hnúšťa na Słowacji w ramach projektu „RESTAURA” realizowanego ze środków programu Interreg Europa Środkowa. Podczas spotkania Fundacja zaprezentowała postęp prac w ramach pierwszego pakietu roboczego oraz uczestniczyła w warsztatach tematycznych na temat PPP w kontekście planowanych pilotaży w czterech miastach uczestniczących w projekcie.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.