Spotkanie z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

7 października 2019

W dniu 2 października 2019 r. w Kielcach odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego Fundacja Ochrony Krajobrazu zaprezentowała wnioski z przeprowadzonych wywiadów z instytucjami kultury w województwie świętokrzyskim. Instytucje kultury są kluczowe w całym systemie ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i zapewnienia jego trwałości, ponieważ to one bezpośrednio zarządzają tym dziedzictwem i są odpowiedzialne za jego eksploatację, jak również realizują zadania związane z jego udostępnianiem.

W ramach analizy zidentyfikowano 13 dobrych praktyk, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa świętokrzyskiego.