ThisPLACED

Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości peryferyjnych regionów kulturowych w UE

O projekcie

Głównym celem projektu “ThisPLACED” jest zdefiniowanie korzystnego i autentycznego wizerunku dla peryferyjnych regionów kulturowych w Unii Europejskiej oraz jego dalsze wykorzystanie w celu promocji tych regionów wśród szerokiej publiczności.

Bazując na elementach dziedzictwa kulturowego takich jak zbiory, architektura, obiekty kulturalne lub archeologiczne, a także tradycje, legendy, muzyka oraz taniec, projekt zamierza stworzyć atrakcyjną tożsamość dla czterech obszarów pilotażowych. Wykorzystanie cennych walorów kultowych przyczyni się do rewitalizacji zaangażowanych obszarów.

Partnerzy

Fundacja Marche Cultura
Fundacja Ochrony Krajobrazu
Gmina Manises
Stowarzyszenie Kulturanova

Okres realizacji

Wrzesień 2022 - sierpień 2024

Budżet projektu

199.921,60 EUR

Projekt pn. „ThisPLACED. Odkrywanie na nowo krajobrazów i tożsamości peryferyjnych regionów kulturowych w UE” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Kreatywna Europa 2021-2027.