Badanie dotyczące relacji na pograniczu polsko-niemieckim w okresie pandemii COVID-19

19 stycznia 2022

Fundacja Ochrony Krajobrazu bierze udział w badaniu dotyczącym relacji transgranicznych zachodzących pomiędzy różnymi podmiotami na pograniczu polsko-niemieckim w okresie pandemii COVID-19.

Głównym celem projektu jest zbadanie prawidłowości nawiązywania, realizowania i kontynuowania relacji partnerskich w ramach projektów transgranicznych wraz ze wskazaniem trudności i zmian wywołanych wystąpieniem pandemii COVID-19.

Fundacja Ochrony Krajobrazu koncentruje swoje wysiłki nad poprawą współpracy w Sudetach w kontekście współpracy transgranicznej.

Link do ankiety