Projekt ThisPLACED uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa

4 marca 2022

Projekt ThisPLACED „Rediscovering landscapes and identity of peripheral cultural regions across the EU”, którego partnerem jest Fundacja Ochrony Krajobrazu, został zatwierdzony i uzyskał dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa.

Głównym celem projektu jest zdefiniowanie korzystnego i autentycznego wizerunku dla peryferyjnych regionów kulturowych w UE oraz jego dalsze wykorzystanie w celu promocji tych regionów wśród szerokiej publiczności. Bazując na elementach dziedzictwa kulturowego takich jak zbiory, architektura, obiekty kulturalne lub archeologiczne, a także tradycje, legendy, muzyka oraz taniec, projekt zamierza stworzyć atrakcyjną tożsamość dla 4 obszarów pilotażowych. Wykorzystanie cennych walorów kultowych przyczyni się do rewitalizacji zaangażowanych obszarów.