Spotkanie partnerów projektu Restaura w Buzet

5 listopada 2018

Fundacja Ochrony Krajobrazu wzięła udział w kolejnym spotkaniu partnerów projektu RESTAURA w mieście Buzet w Chorwacji.

Zainteresowanie uczestników wzbudził zwłaszcza XVIII-wieczny pałac Bigatti, który jest obiektem działań pilotażowych projektu, oraz pałac Verzi z tego samego okresu, rewitalizowany obecnie ze środków Unii Europejskiej.

Cennym punktem spotkania było szkolenie „Przygotowywanie projektów PPP dla obiektów zabytkowych” przeprowadzone przez ekspertów z chorwackiej Agencji ds. Inwestycji i Konkurencyjności (AIP).

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.