Spotkaniu partnerów projektu Restaura w Warszawie

28 stycznia 2019

Fundacja Ochrony Krajobrazu uczestniczyła w kolejnym spotkaniu partnerów projektu „RESTAURA”, które odbyło się w dn. 24-25 stycznia 2019 w Warszawie.

Uczestnicy spotkania z satysfakcją zapoznali się z postępami prac w ramach działań pilotażowych. Równie pomyślnie wypadło podsumowanie warsztatów dla instytucji samorządowych, których efektem jest kilkanaście listów intencyjnych podpisanych przez przedstawicieli tych organów, a także wzrost zainteresowania partnerstwem publiczno-prywatnym widoczny w zwiększonej liczbie zapytań kierowanych do zespołu Helpdesku.

Projekt pn. „RESTAURA. Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.